体育直播站

We are creating a unified UKRI website that brings together the existing research council, Innovate UK and Research England websites.
If you would like to be involved in its development .

Site search
About us

Cymraeg

Amdano ni

mae'r cyngor ymchwil feddygol yn sefydliad a ariennir yn gyhoeddus sy'n ymroddedig i wella iechyd pobl. rydym yn cefnogi ymchwil ar draws sbectrwm cyfan y gwyddorau meddygol, mewn prifysgolion ac ysbytai, yn ein hunedau ein hunain, mewn canolfannau a sefydliadau yn y du, ac yn ein hunedau yn affrica.

Mae'r Cyngor Ymchwil Feddygol yn rhan o DU Ymchwil ac Arloesi.

mae'r tudalennau gwe a restrir isod yn rhoi rhagor o wybodaeth am agweddau penodol o waith a threfn lywodraethol yr mrc. cysylltwch â ni os hoffech chi gael unrhyw ran o'r wybodaeth hon yn gymraeg.

Datganiad Cenhadaeth
Cenhadaeth yr MRC fel y’i nodir yn ein Siarter Frenhinol

Strategaeth
Egwyddorion allweddol, cynlluniau strategol, arian gan y llywodraeth

Strwythur
Sut mae'r Cyngor Ymchwil Feddygol wedi'i strwythuro

Tryloywder
Sut yr ydym yn gwario'r arian cyhoeddus a dderbyniwn

Hanes
Sut yr esblygodd comisiwn brenhinol i fod yn Gyngor Ymchwil Feddygol

Gweithio i’r MRC
Swyddi gwag, buddion, mathau o waith

Gwybodaeth a safonau
Gwarchod data, Rhyddid Gwybodaeth, telerau ac amodau’r wefan

Cysylltwch â ni
Prif Swyddfa, Gwasanaethau Rhannu Busnes y DU, adrannau eraill